Main Menu

A ház koronája

A tető elsődleges funkciója a ház utolsó szintje felett lezárni a teret, ezáltal megvédeni az épület szerkezeteit az időjárás káros hatásaitól. Másik, nem kevésbé fontos, esztétikai feladata az épület jellegének, stílusának meghatározása. Vitathatatlan, hogy egy építményre a tető teszi fel a koronát, ezért ennek kialakítása, formája, dőlésszöge, a fedés színe, anyaga jelentősen befolyásolja egy ház megjelenését. Sorozatunkban végigtekintünk minden fontosabb részletet a tetőszerkezetektől kezdve a fedőanyagokon keresztül a tetőterek beépítéséig.

A tetőkészítés két sarkalatos kérdése a tetőszerkezet és a héjszerkezet, vagyis a tetőfedés kialakítása.
Tetőszerkezet
Formák
Magyarország építészetében hagyományosan háromféle tetőszerkezetet lehet elkülöníteni: szelemenes, szarufás és széklábas.
A szelemenes tetőszerkezetnél az orom alatt végigfutó gerenda, más néven szelemen tartja a tető súlyát. A szarufás tetőszerkezet esetén a fordított V formájú szarufa a koszorúfán nyugszik. A széklábas tetőszerkezetnél a szarufákat mindkét oldalról oszlop támasztja alá, melyet felül fogópár köt össze.

Családi ház építésénél a tető majdnem minden esetben magastetőt jelent. Csak néhány modern, a mértani formákra alapító építészeti irányzatnál terjedt el a lapostető alkalmazása. A mai minimalista házépítés során többször találkozunk ezzel a megoldással.

Az alapvető tetőformák a nyeregtető, a kontyolt nyeregtető, a félig kontyolt nyeregtető, a sátortető és a manzárdtető. Ezeknek – az épület alaprajzához igazított – variálásából alakulnak ki az összetett magastetők, melyek a mai házakat általában jellemzik.

A legszebb megoldás, ha minél nagyobb töretlen tetősíkok fogják össze a ház részeit. A szétaprózott tetőidomok nem mutatósak, ráadásul a negatív összemetsződések mindig beázásveszélyt is jelentenek. Az íves szerkezetek bár mutatósak, de csak minél kisebb tetőfedő elemek használatával oldható meg igazán jól a fedésük.

A tetőtér-beépítés terjedésével, a tetőtér minél jobb kihasználása érdekében a tetők egyre meredekebbé váltak. A tetőablakok megjelenése óriási esztétikai változást adott a tetőformáknak. A kiemelt, álló tetőablak (melyet a köznyelv „galambdúcnak” nevezett el) megbontják a tető eredeti formavilágát. Ha túl kicsik, akkor bizony negatív irányban rontják a tető megjelenését. A tetősíkba helyezett ablakok meghagyják a szerkezet eredeti vonalát, ráadásul sokkal több fényt juttatnak a mögöttük álló helyiségbe.

Anyagok
A tetőszékek alapanyaga hagyományosan és a legtöbbször fa. A faanyagot felhasználás előtt minden esetben láng- és gombamentesítő szerrel kell kezelni. A szerkezet tervezésekor már számításba szükséges venni a leendő tetőfedő anyagot, hiszen ennek súlya befolyásolni fogja a szerkezet méretezését. A tökéletes ácsszerkezethez mindig az előírt keresztmetszetű anyagokat kell használni, nem megfelelő alátámasztásnál ugyanis a tető a cserép súlya alatt meghajolhat. A cseréplécezés kiosztását a cserép típusának és súlyának figyelembevételével kell megválasztani. Bizonyos tetőfedő anyagokhoz speciális fogadófelületet kell kialakítani, például bitumenes zsindelyfedés esetén a cseréplécezés helyett a teljes felületet deszkával vagy OSB-lappal kell borítani.

Ma már lehetőség van arra, hogy a tetőszerkezet elemeit méretre előre gyártva rendeljük meg, könnyítve és gyorsítva ezzel az összeszerelést. Az ácsszerkezet kialakításakor figyelembe kell venni a kémények helyét is.

A fán kívül választhatunk még könnyű acél idomgerendákat is, melyek előnye a csekély önsúly és a nagy szilárdság. Ezeket szintén előre legyártva is megrendelhetjük.

Forrás:otthonteremto.hu